Jeśli wchodzimy albo korzystamy z nowej, nieznanej nam wcześniej strony internetowej, która należy do sprzedawcy, który poza własną stroną, nie ma żadnych komentarzy (fora, inne aukcje internetowe), należy dokładnie sprawdzić dane sprzedawcy. Pomocny w NIP. Niewielu z nas, sprawdza w ten sposób sprzedających, a to prosty sposób by zobaczyć, czy osoba od coś zamierzamy kupić ma zarejestrowaną działalność.

W sieci każdy może podać nazwę firmy, adres w wiosce na 2. końcu Polski.... W ten sposób możemy sprawdzić sprzedawcę w bazie Głównego konsultantka avon Urzędu Statystycznego (baza GUS) bądź w Centralnej Ewidencji I Informacji

O Działalności Gospodarczej (CEiIDG). Zajmuje to zaledwie kilka minut. W przypadku GUS niezbędny jest NIP sprzedawcy, zaś w CEiIDG wystarczy imię i nazwisko, NIP bądź Regon albo adres sprzedawcy. Sprawdzenie "po NIPie" nie daje nam 100% gwarancji, ze sprzedawca jest uczciwy albo że zamiast zamówionego telefonu dostaniemy cegłę.

Pomożemy nam to jednak zweryfikować go pod względem formalnym.

Wpis powstał przy współpracy z:

Zobacz stronę autora: oc samochodowe

Related Posts